Werkplaats

Onze werkplaats Pro Mundi Vita is bedoeld om diaconale projecten op te zetten of te ondersteunen. Het gaat steeds om kleinschalige projecten, waarmee wij – via onze vrijwilligers – een persoonlijke binding hebben. We willen langjarige relaties aangaan met degenen die we met onze projecten ondersteunen.

In onze diaconieweken voor jongeren geven onze gasten een project een extra impuls, bijvoorbeeld door een promotiecampagne, een geldinzamelingsactie of andere activiteiten die een bepaald project in het zonnetje zetten.

Met de naam ‘Pro Mundi Vita’  grijpen we terug op een sociaal-katholiek initiatief uit 1960 van de Franciscaan Montanus Versteeg. Doel van zijn initiatief was om hulp aan de derde wereld beter te laten aansluiten aan de behoeften en daarmee te professionaliseren. Wij staan hetzelfde doel voor, maar dan door de persoonlijke band met onze projecten en door regelmatig te rapporteren over de effecten.

In de komende maanden selecteren we een aantal projecten, waarmee we vanaf de komende zomer aan de slag gaan. Wil je alvast een project aandragen om in de etalage van werkplaats Pro Mundi Vita te zetten? Laat het weten!

Projecten

                  

Women’s Hope for Change

Deze Malawiaanse organisatie is gevestigd in Mchinji, West-Malawi en staat onder leiding van Helen Makukula. Zij richt zich voornamelijk op bewustwording en emancipatie van vrouwen en kinderen.

Ongeveer 170 vrijwilligers worden getraind om in de dorpen voorlichting te geven.
Met basale theatrale middelen zoals dans en spel wordt de aandacht gevestigd op huiselijk geweld en de achterstelling van weeskinderen binnen de dorpsgemeenschap. Ook biedt zij verkrachte vrouwen juridische ondersteuning.

Onze Nederlandse contactpersoon draagt via de mede door haar opgerichte organisatie Watu Washibana bij aan de kantoor- en personeelskosten. Jaarlijks is daarvoor circa € 6.000,= nodig.

                 

Champa Foundation

Deze stichting ondersteunt verschillende onderwijsprojecten en leerlingen in Laos en Vietnam. Bijvoorbeeld in het dorp Phandeang (Laos) waar alleen een basisschool is met heel beperkte mogelijkheden. Met hulp van Champa Foundation krijgen kinderen de kans zich verder te ontplooien met onderwijs in een weekendschool. Vrijwilligers geven daar onderwijs en Champa Foundation zorgt voor boeken en andere schoolmaterialen wanneer daar concrete behoefte aan is. Ook heeft deze stichting het onderhoud aan het schoolgebouw betaald en werkt ze nu mee aan uitbreiding van de school met middelbaar onderwijs.

De stichting werkt kleinschalig om een persoonlijke betrokkenheid te kunnen garanderen. Donaties zijn volledig bestemd voor de onderwijsdoelen van de stichting, omdat overheadkosten op een andere manier worden gefinancierd. Vanuit de werkplaats hebben wij directe contacten met de oprichtster van de stichting en willen wij eraan bijdragen dat hun projecten een impuls krijgen. Zie voor meer informatie: Champa Foundation.