Themaweken

De meeste actviteiten worden wekelijks of enkele keren per week georganiseerd. Maar we organiseren ook regelmatig themaweken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een wandelweek, een yogaweek, een tuinierweek of een diaconieweek. Er zijn ook trainings- of gespreksweken waarin een bepaald thema centraal staat.

Het voordeel van de themaweken is dat er veel extra activiteiten zijn en dat je met zo’n thema de diepte in kunt gaan. Ook zijn er tijdens die weken meer gelijkgestemde gasten met dezelfde interesse en zullen we meer als groep optrekken.

Het is de bedoeling om per maand één à twee themaweken te organiseren. In de praktijk gaat het bij een ‘week’ om vier of vijf dagen.