Stichting San Damiano

Pelgrimshuis Antonius als initiatief van de Antoniusgemeenschap ondergebracht in de stichting San Damiano.

Deze stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • het bijdragen aan het geestelijk welzijn en de ontplooiing van mensen op hun levensweg;
  • het bieden van plaatsen in de samenleving voor stilte en bezinning;
  • het op een eigentijdse wijze levend houden van spirituele en christelijke ideeën- en cultuurhistorie;
  • het bevorderen van een cultuur van pelgrimage;
  • het bijdragen aan behoud van religieus erfgoed en vastgoed met behoud van een functie die is gericht op religieuze en geestelijke waarden;
  • het opzetten en in-stand-houden van een pelgrimshuis en alle daarmee verbonden activiteiten in de pastorie naast de Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg te Nijmegen wordt expliciet tot de doelstellingen van de stichting gerekend.

Om onze doelen te bereiken zullen we onder meer bijzondere diaconale projecten initiëren en bijdragen aan het behoud van religieuze gebouwen door aandacht te vragen voor de ideeën- en cultuurhistorie ervan. Ten behoeve van onze activiteiten en de activiteiten van onze partners richten we ons daarnaast sterk op de werving van fondsen en andere financiële middelen.