Netwerk

Pelgrimshuis Antonius werkt samen met een aantal andere organisaties:

Antonius van Paduagemeenschap

Het pelgrimshuis is ontsproten aan de Antonius van Paduagemeenschap. Het is gevestigd in de voormalige pastorie van de gemeenschap en gelegen naast de Antonius van Paduakerk. Gasten van het pelgrimshuis nemen we graag op in onze gemeenschap.
Veel vrijwilligers van het pelgrimhuis zijn deel van de Antonius van Paduagemeenschap en in een aantal (diaconale) projecten werken we samen.
Meer informatie: www.avpnijmegen.nl

Wij’deWereld

Twee keer per maand organiseren we in ons parochiehuis buurtmaaltijden. Deze maaltijden – uit de wereldkeuken, van Ghana tot Iran – worden bereid door vluchtelingenvrouwen. Tijdens de maaltijd organiseren we altijd een korte voordracht – iets cultureels of een presentatie over een sociaal onderwerp. Naast een lekkere maaltijden bieden deze avonden veel gezelligheid!
Meer informatie: www.wij-dewereld.nl

Parochie H. Stefanus

De Antoniusgemeenschap vormt samen met zes andere kerken de parochie H. Stefanus. Zij zijn op een positieve wijze betrokken bij het pelgrimshuis en een aantal vrijwilligers van het pelgrimshuis is verbonden aan één van de andere zes gemeenschappen. De activiteiten die wij aan onze gasten aanbieden zijn voor een deel georganiseerd door deze gemeenschappen.
Meer informatie: www.stefanus.nl

Stadsklooster Mariken

Het Stadsklooster is een plek waar kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit bij elkaar komen. Uiteenlopende initiatieven, kerkgemeenschappen, gemeente, instellingen werken daarin samen. Ze leren van elkaar, versterken elkaar, gebruiken elkaars expertise, maar vooral: zij bieden plek en ruimte aan het gedeelde verlangen.

Met het Stadsklooster sluiten we aan bij de oeroude en tegelijkertijd telkens weer nieuwe revitaliseringskracht van kloosters en monastiek geïnspireerde initiatieven. We stellen maatschappelijke initiatieven in de gelegenheid om gebruik te maken van de traditie van spiritualiteit, verdieping en vernieuwing. En we bieden de (moeder-)kerken de gelegenheid om zichzelf te vernieuwen door hun kerkelijke spiritualiteit te staven aan maatschappelijke spiritualiteit. Een moderne laura in een breed Nijmeegs landschap.

Meer informatie: www.stadskloostermariken.nl