Een profetisch alternatief ná corona?

Crisis betekent zowel bedreiging alsook kans. Gaan we, blij dat we de bedreiging hebben doorstaan, na de coronacrisis weer over tot de orde van de dag? Of pakken we juist de kansen die de crisis ons heeft gebracht?

Met het initiatief ‘Een profetisch alternatief na Corona?’ bezinnen Stadsklooster Mariken en Pelgrimshuis Antonius zich op de traditie van de oudtestamentische profeten. In crisissituaties zagen zij juist de kansen voor een alternatief, het visioen en een toekomst van een heel andere orde. De coronacrisis heeft laten zien dat de oude orde niet meer draagt en dat we nieuwe perspectieven nodig hebben.

Lees, kijk en luister naar denkers, deskundigen en gewone mensen – profeten in deze bijzondere tijd


Paul Schipperheijn

Van dag tot dag leven om te overleven en toch ook vol vertrouwen verder…..

Lees meer

Hubert Hendriks

Coronavirus brengt artiest en publiek dichter bij elkaar


Lees meer

Alfred Sachs

Voltooid leven bij onvoltooide zorg?


Lees meer

Rob van Woerkom

Niet terug willen vallen


Lees meerHet leven groots vieren in eenvoud en aandacht
Anneke de Vries

Minder is meerLees meer

René Grotenhuis

Gerichte stappen om ons aan te passen aan een nieuwe toekomst

Lees meer

Vera Snuverink

Laat ik de mensen die ik om mij heen heb dichter naar mij toe trekken


Lees meer