Diaconaal Centrum

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia en betekent dienst, ofwel dienstbaar zijn aan medemensen. Pelgrimshuis Antonius is een diaconaal initiatief, omdat wij bedoeld zijn voor medemensen op hun levensweg die bij ons onderdak en in ons een gesprekspartner zoeken. Daarnaast organiseren we een aantal concrete diaconale projecten.

De Antonius van Paduagemeenschap is initiatiefnemer van het pelgrimshuis, maar ze is daarnaast actief met verschillende andere diaconale initiatieven. Om die reden wordt in de pastorie van deze kerk, naast het pelgrimshuis, ook een diaconaal centrum gevestigd. Pelgrimshuis en diaconaal centrum zijn huisgenoten en zullen nauw met elkaar verweven zijn.

Om die reden wordt hierna een overzicht gegeven van de diaconale activiteiten, die momenteel worden georganiseerd (of in voorbereiding zijn) en waar wij ook als pelgrimshuis onze bijdrage aan zullen geven.

Oecumenische werkgroep Diaconie
De Oecumenische werkgroep Diaconie is een gezamenlijke werkgroep van de Maranathakerk en de Antonius van Paduakerk. Zij heeft als taak om invulling te geven aan onze diaconale opdracht en het jaar rond diaconale activiteiten te organiseren.

Een aantal activiteiten:

 • Januari: laatste werkzaamheden i.v.m. Kerstpakkettenactie (met name extra giften een goede bestemming geven)
 • Maart: Vastenactie
 • Maart: Vastenmaaltijd, waaraan een goed doel is gekoppeld. Iemand komt vertellen over dit doel. Er worden ook kaarten ter bemoediging geschreven naar mensen in de Pompekliniek. Een cliënt van de kliniek vertelt wat zo’n kaart voor hem heeft betekend.
 • Mei/juni: Voedselinzameling 1
 • September: Jaarlijkse rommelmarkt
 • September: Organisatie Voedselinzameling 2 in de parochie H. Drie Eenheid.
 • November: Erwtensoepactie
 • November: Rugzakjesactie voor Oost-Europese schoolkinderen
 • December: Kerstpakkettenactie
 • Het jaar rond: dassen breien, DE-punten sparen, doppen inzamelen, telefoons inzamelen
 • Verkoop Wereldwinkelspullen bij verschillende gelegenheden gedurende het jaar (bijv. Open Monumentendag, bij tentoonstellingen e.d.)

Sommige activiteiten worden samen met anderen georganiseerd, zoals de jaarlijkse rommelmarkt.

Rommelmarkt Antonius van Paduakerk i.s.m. anderen

Wij’deWereld
In 2015 zijn we vanuit de Antonius van Paduagemeenschap gestart met Wij’deWereld. Dit initiatief is, kort gezegd, gericht op ontmoeting en bezinning. Ontmoeting op lokaal niveau, maar ook de ontmoeting tussen verschillende culturen. Daarmee willen we bijdragen aan sociale cohesie, individuele ontplooiing, maatschappelijke emancipatie en een solidaire samenleving.
In de afgelopen vijf jaar was de organisatie van buurtmaaltijden, Buurt aan Tafel, onze belangrijkste activiteit.

Buurt aan Tafel vindt twee keer per maand plaats, waarbij gemiddeld 60 à 70 gasten aan tafel zitten. Er worden altijd vluchtelingen uitgenodigd, die gratis mee-eten. Mensen met een krappe beurs kunnen voor een klein prijsje eten.
Tijdens de maaltijd is er ook altijd een korte voordracht. Soms is dat iets cultureels (zoals een koortje of een kunstenaar), maar meestal geven we een sociale organisatie de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Door deze voordrachten hebben we als ‘Wij’deWereld’ inmiddels een uitgebreid netwerk van sociale organisaties opgebouwd.
Er wordt gekookt door vluchtelingenvrouwen, die daarmee (extra) inkomsten verwerven.

Buurt aan Tafel

Naast Buurt aan Tafel organiseren we soms andere activiteiten, zoals een workshop. Ook doen we regelmatig een verzoek, bijvoorbeeld een oproep om oude naaimachines in te zamelen voor Nigeria e.d. Met name in ons eerste jaar – het jaar van het vluchtelingenkamp in Heumensoord – hebben we veel kleding, koffers en fietsen ingezameld. En ook nu organiseren we andere activiteiten, zoals een Sinterklaasviering voor kinderen van het AZC.

Overige diaconale activiteiten Antonius van Paduagemeenschap
Een aantal diaconale activiteiten valt niet onder de Oecumenische Werkgroep of één van onze andere organisaties, maar ze vinden wel vanuit de Antonius van Paduagemeenschap plaats.

Zo bieden we iedere zondag plaats aan de Eritrese kerk. Ze betalen daar een bescheiden huur voor om de kosten enigszins te dekken, maar dit is vooral een sociaal initiatief, waarbij we ook regelmatig begeleidende gesprekken organiseren.

Eritrese kerk: kerstviering in voorbereiding

SKJ (Sociaal Kultureel Jongerenwerk) organiseert zomerkampen, bivakken en klup-activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Sinds enkele jaren werken we samen met SKJ, waarbij wij vluchtelingenkinderen aandragen (en ervoor betalen) om aan hun activiteiten deel te nemen.

Mede door onze diaconale activiteiten kloppen er regelmatig mensen bij ons aan de deur die om individuele hulp vragen. Afhankelijk van de situatie vangen we deze mensen op. Dit zijn vaak initiatieven van één of meerdere van onze parochianen. Op dit moment ondersteunen we twee vluchtelingengezinnen.

Diaconaal Centrum ‘De Waalbrug’
Met de ervaring van de afgelopen jaren heeft de Antonius van Paduagemeenschap zich in feite ontwikkeld tot een diaconaal centrum. Naast de voorgaande activiteiten, die we continueren, richten we ons als Diaconaal Centrum op tweedelijns-activiteiten, zoals het werven van subsidies en fondsen, een verdere ontwikkeling als expertisecentrum en de ondersteuning van vrijwilligers. Ook communicatie en het verder opbouwen van een netwerk zullen belangrijke aandachtsvelden zijn. Als Diaconaal Centrum zijn we beter herkenbaar voor andere (maatschappelijke) organisaties.

Met het Diaconaal Centrum willen we geen verantwoordelijkheden of activiteiten bij anderen wegnemen, maar hen wel ondersteunen, wanneer zij daaraan behoefte hebben. Als steunpunt zijn we dienstbaar aan anderen.

Het Diaconaal Centrum beperkt zich niet tot tweedelijns-activiteiten. Inmiddels zijn we als centrum benaderd voor de organisatie van enkele nieuwe activiteiten:

 • Gratis soepcafé: dit is een wekelijkse activiteit van het pelgrimshuis in samenwerking met het Diaconaal Centrum;
 • Eerste Kerstdag – Open Huis: Eerste Kerstdag is voor vele mensen een dag waarop de eenzaamheid extra schrijnend is. Er zijn maar weinig openbare plekken waarop je op deze dag terecht kunt; daarom willen wij er een traditie van maken dat je op die dag terecht kunt in ons Open Huis. De Antonius van Paduakerk is ook met Kerstmis een plek waar mensen welkom zijn en warmte krijgen; waar je wat kunt eten en drinken; spelletjes kunt doen; er zullen wat optredens zijn etc. Als je daar geweest bent, dan heb je een goede kerstdag gehad.
Ons voorbeeld voor Kerstmis: Dominicuskerk Amsterdam