Aandacht voor elkaar

Op dinsdag 6 oktober a.s. is de aftrap van een landelijke herdenkingsperiode. Het thema ‘Aandacht voor elkaar’ is landelijk vastgesteld. Wij, burgers, mogen daar in samenwerking met de gemeenten een nadere invulling aan geven. Het is een mooi thema met vele facetten. Zo kun je je afvragen of we in de beginperiode wel voldoende aandacht hebben gehad voor de bewoners van verpleegtehuizen. En hebben we […]

Corona en een profetisch alternatief

In de afgelopen maanden zijn we – nog steeds of steeds weer – overvallen door het coronavirus. Na een aanvankelijke bagatilisering (het is ver weg) en daarna en een wat ongemakkelijke lach (de handdruk van Rutte) werd het ons daarna ernst. Naast alle verdriet, eenzaamheid en onvermogen hebben we ook een glimp beleefd van iets anders. Het bleek dat we met z’n allen in staat […]

Franciscaanse spiritualiteit

Wat maakt dat wij ons verbonden voelen met de spiritualiteit van Franciscus van Assisi? Hij trok zich niet terug van de wereld, maar was een doener. Een wereldverbeteraar, die zijn aandacht richtte op waarden die niets aan actualiteit hebben verloren: soberheid, vrede en de natuur.