Buurt aan Tafel

Twee keer per maand – op de eerste en op de derde dinsdag – organiseren we een maaltijd voor de buurt, voor de stad en voor wie zich verder met ons verbonden voelt. Kernwoorden zijn ontmoeting en bezinning.

De maaltijden worden bereid door vluchtelingen die daarmee een (extra) inkomen verwerven. Vluchtelingen zijn ook welkom aan tafel.

Tijdens de maaltijden is er altijd een korte voordracht, meestal over een sociaal onderwerp, of een korte culturele presentatie.

In coronatijden kunnen we in onze lokatie slechts een beperkt aantal mensen ontvangen. Daarom werken we ook met een afhaalconcept, waarbij we stimuleren om thuis andere deelnemers van Buurt aan Tafel uit te nodigen en elkaar thuis te ontmoeten.